Hình ảnh lắp đặt bộ lưu điện UPS 30kVA tại Samsung

Dự án cung cấp 5 chiếc bộ lưu điện UPS 30kVA 3/1 DELTA – DLT230 cho nhà máy sản xuất điện thoại Samsung Thái Nguyên.

Samsung

 

Tin Liên Quan